Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

Natique
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
Natique
8325 745c 420
Reposted fromdailylife dailylife viacomiendolirica comiendolirica
Natique
8173 f0fb 420
Reposted fromdailylife dailylife viacomiendolirica comiendolirica
Natique
5305 393f 420
Natique
Natique
6180 33d7 420
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viabufka bufka
Natique
Pedro Rangel, Porto
Natique
9759 82c0 420
Reposted fromjasminum jasminum viacomiendolirica comiendolirica
Natique
Reposted fromjasminum jasminum viacomiendolirica comiendolirica
Natique
Reposted fromjasminum jasminum viacomiendolirica comiendolirica

February 18 2017

Natique
9766 528a 420
Reposted frommslexi mslexi vialissie lissie
Natique
7966 40c1 420
Reposted frombluesunday bluesunday viaNocturia Nocturia
Natique
Natique

trzeba śnić cierpliwie
w nadziei że treść się dopełni
że brakujące słowa
wejdą w kalekie zdania
i pewność na którą czekamy
zarzuci kotwicę.

— Z. Herbert
Natique
0218 db4a 420
Reposted frommslexi mslexi viacomiendolirica comiendolirica
Natique
5272 3324 420
Reposted fromvanite vanite viabufka bufka
Natique
1137 7b1a 420
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viacomiendolirica comiendolirica

February 17 2017

Natique
7604 f1cd 420
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viapimpmyheart pimpmyheart
Natique
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapimpmyheart pimpmyheart
Natique
5301 9a19 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl